top of page

הרב אבירם ביטון

IMG_8376.jpg

הרב אבירם ביטון

הרב אבירם ביטון, נשוי לשיראל, אב לאביגיל (4) ותמר (1).
למד בישיבה של הרב שלמה קצין - מרכז ספרדי, בעיר העתיקה בירושלים.
מכהן כרב בארה"ב ב-5 השנים האחרונות, ב3 השנים האחרונות היה רבה של הקהילה הספרדית של פראמוס ושל הקהילה הישראלית במחוז ברגן.
מייסד ארגון "יד מאיר רפאל" להשאלת ציוד רפואי בחינם.

מייסד ורבה של קהילת נצח ישראל בפייר לון 

  רב בית הספר ומורה ליהדות ופיוטים בישיבת בן פורת יוסף בפראמוס.
 

bottom of page